Duszniki-Zdrój, ul. Zielona 12a

OPIS REALIZACJI:

Lokalizacja: Duszniki Zdrój, ul. Zielona
Inwestor: Wioleta i Krzysztof Onyszczuk
Architektura: Architekt- Bartek Luniak

  • Projekt budowlany
  • Projekt wykonawczy